Duidelijke taal is een burgerrecht

Mieke Prins geeft training duidelijk schrijven

‘Clear writing from your government is a civil right,’ zei Al Gore in 1998. Dat is in Nederland niet anders: elke burger heeft recht op duidelijke taal van de overheid. Waarom? Omdat je pas kunt meedoen in een democratische samenleving als je begrijpt wat de overheid doet, of zou moeten doen.

Onduidelijke taal van de overheid heeft veel nadelen. Zo hebben burgers minder vertrouwen in een overheid die niet duidelijk communiceert. Dat is logisch, want door ingewikkelde taal weten burgers niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Je loopt bijvoorbeeld toeslagen en kortingen mis waar je wél recht op hebt. Juist de mensen die dat geld het hardst nodig hebben, begrijpen de informatie daarover niet. Veel van hen zijn laaggeletterd en hebben moeite met lezen en schrijven.

 

Direct duidelijk

De Rijksoverheid neemt dit probleem inmiddels heel serieus. In 2019 begon de Direct Duidelijk-campagne: het ministerie van BZK stelt geld en mensen beschikbaar om overheidstaal begrijpelijker te maken. De website rijksoverheid.nl werd helemaal herschreven in begrijpelijke taal. En mochten er per abuis nieuwe teksten op de website worden gepubliceerd door ambtenaren die onverstoorbaar doorgaan met schrijven in hun eigen jargon? Geen nood, want elk halfjaar worden alle pagina’s gecontroleerd op duidelijke taal.

Ook trok de Direct Duidelijk Brigade het land in om provincies, gemeenten en waterschappen te helpen hun brieven, formulieren, folders en webteksten begrijpelijker te maken. Volgens de website van de rijksoverheid zijn er inmiddels 20.000 teksten verbeterd. Maar we zijn er nog niet: veel ambtenaren schrijven nog steeds te moeilijke brieven.

‘Ik dacht dat ik best goede brieven schreef.
Maar ze waren te moeilijk’

Duidelijk schrijven kun je leren

Ingewikkelde taal is een hardnekkig probleem, en veel ambtenaren hebben niet in de gaten hoe onbegrijpelijk hun brieven zijn. Een van mijn cursisten zei: ‘Ik dacht dat ik best goede brieven schreef. Maar ze waren te moeilijk. Ik moet op de stoel gaan zitten van degene voor wie de brief bedoeld is, anders begrijpen mensen me niet.’

Maar het kán: je kunt brieven schrijven die je lezers meteen snappen. Werk je bij de overheid en wil je leren hoe je duidelijke teksten schrijft? Volg dan de e-learning Duidelijk schrijven voor gemeenteambtenaren.

Daarin leer je stap voor stap hoe je helder en begrijpelijk schrijft. Je leert wat er allemaal nodig is voor een duidelijk tekst. Tussendoor krijg je lekker veel opdrachten, want je leert het beste door dingen te doen.

Liever een training bij jou op je werk? Neem contact met me op of bel 06 3832 2824.